Skip to main content

Условия за ползване на уебсайта

Този уебсайт се оперира от Tri Soft Ltd. Условията за ползване, съдържащи се в този документ („Условията“) представляват законово-обвързващо споразумение между Tri Soft Ltd („Tri Soft“, „FluurMat“, „Ние“, „Нас“) и Вас („Вие“ или „Вашите“) отностно условията, на базата на които Tri Soft Ви предлага достъп до този уебсайт (Уебсайтът“) и услуги.  Използването на Уебсайта или услугите от Вас показва Вашето приемане на тези Условия. В случай, че използвате Уебсайта или услугите му в качеството на представител на Вашия работодател, удостоверявате, че сте упълномощен да представлявате Вашия работодател и да приемете настоящите Условия за ползване.

I. Определения

1. „Услуга“ се отнася до лицензиране, предаване или закупуване на Съдържание или Стоки от и от нас чрез Уебсайта или други уебсайтове под контрола на Tri Soft.

2. „Съдържание“ се отнася до всеки дигитален материал, предлаган за продажба или изтегляне от уебсайта, включително, но не само софтуерни продукти, приложения, видео игри и модификации на видеоигри.

3. „Стоки“ се отнася до физически продукти, достъпни за продажба от Уебсайта, включително, но не само Съдържание, съхранявано на физически устройства за съхранение, електроника, стойки, монтаж и стоки.

4. „Продажба“ се отнася до Съдържание, което изисква закупуване на лицензионни права, за разлика от Съдържанието, достъпно за свободно изтегляне.

5. „Валидна продажба“ се отнася до продажба на лицензионни права върху Съдържание, продажба на стоки или друга собственост чрез Уебсайта, при което прехвърлянето на парична стойност от Купувача към Продавача е успешно завършено. Анулирани, непълни, измамни или възстановени продажби не се считат за валидни продажби.

6. „Продавач“ се отнася до Tri Soft като бизнес субект, както и към физически лица или фирми, които са пряко заети или възложени от Tri Soft за производство на Съдържание за продажба или безплатно изтегляне.

7. „Член“ се отнася до всяко физическо лице, което създава регистрация на Уебсайта или използва по някакъв начин услуги, предоставяни от Трай Софт. Ако физическо лице има достъп до тези услуги или сключи правно споразумение от името на стопански субект, стопанският субект също се счита за член.

8. „Купувач“ се отнася до член, който купува Съдържание за продажба, стоки или допълнителни лицензионни права от Tri Soft.

II. Лицензионно споразумение между Продавач и Член по отношение на съдържанието

Валидна продажба на лиценз за съдържание за продажба или получаване на лиценз за безплатно съдържание чрез процеса на безплатно изтегляне предоставя на члена член лиценз за съдържанието, както е дефинирано в неговото лицензионно споразумение за краен потребител и в съответствие с лицензионните права, предоставени на члена , Ако Съдържанието не включва или посочва индивидуално лицензионно споразумение за краен потребител или условията в него са в противоречие с Условията, Условията имат предимство.

1. Собственост.

Продавачът запазва собствеността върху авторските права и всички останали права върху Съдържание, закупено или изтеглено от всеки член.

2. Валиден лиценз.

Член не може да претендира за собственост върху лицензионни права, свързани със съдържание за продажба до успешното прехвърляне на парична стойност от члена на продавача. Всички лицензионни права се прекратяват незабавно и без предупреждение, ако продажбата бъде отменена или невалидна.

3. Права предоставени

3.1. След като получи валиден лиценз за Съдържание, достъпно безплатно чрез изтегляне на продукт, Членът може да използва Съдържанието на неограничен брой електронни устройства, притежавани от члена. Съдържанието, достъпно безплатно, може да се използва само за лична употреба и / или за целите на тестване от страна на члена.

3.2. След приключване на валидна продажба на лиценз за съдържание за продажба, купувачът може да използва съдържанието на единствено електронно устройство, притежавано от члена.

4. Права не са предоставени.

Всички други права, включени в авторското право, са изключени от този лиценз и остават собственост на Продавача.

5. Препродажба и преразпределение.

5.1. Членовете не могат да разпространяват, продават или препродават Съдържание, части от Съдържание или модифицирани версии на Съдържанието, предоставено за продажба или безплатно изтегляне.

5.2. Членовете не могат да препродават или преразпространяват Съдържание под формата на или като част от самостоятелен физически продукт или устройство.

5.3. Членовете са отговорни да съхраняват копия на Съдържание в безопасност от неоторизиран достъп. Това включва, но не се ограничава до, медийни устройства за съхранение или услуги за съхранение на файлове, пряко достъпни мислещи локални мрежи или Интернет.

6. Интелектуална собственост на трета страна.

Съдържанието може да съдържа запазени запазени марки или друга интелектуална собственост. Единствената отговорност на члена е да се консултира със своя съветник за запазена марка относно необходимите правни действия, необходими за получаване на разрешение за използване на въпросните материали преди използването на Съдържанието.

7. Бизнес клиенти.

В случай, че физическо лице закупи съдържание от името на стопански субект, както физическото лице, така и бизнесът стават членове; всички ограничения и ограничения се прилагат и за двамата членове. След закупуване на Съдържание или допълнителни права върху лиценза стопанският субект става Купувач. Като такъв, бизнесът си запазва правото да продължи да работи съгласно лицензионното споразумение дори след като физическото лице, извършило покупката, престане да бъде негов служител. Tri Soft изисква лица, които купуват Съдържание от името на бизнес субект, да посочат името на бизнеса преди покупка. Въвеждането на името на бизнеса във формата за регистрация или в полето за коментар при извършване на покупка е достатъчно.

8. Възстановяване на средства и върнато съдържание.

8.1. Всички покупки на Съдържание се считат за окончателни и не подлежат на възстановяване след като Съдържанието бъде изтеглено и активирано.

8.2. Връщанията на съдържание, което не е активирано, се обработват за всеки отделен случай. Tri Soft си запазва правото да избере дали да издаде възстановяване под формата на ваучер за сумата на върнатото Съдържание или да предложи на клиентите възможност за обмен на Съдържание за друг дигитален продукт със същата стойност. Издадените ваучери могат да бъдат изкупени само в рамките на системата за поръчки на Уебсайта.

8.3. Възстановяването трябва да бъде заявено в рамките на седем дни след приключване на покупка.

8.4. В случай че се започне връщане, членът трябва незабавно да унищожи всяко копие на съдържанието, съдържащо се на медийни устройства или услуги за съхранение на файлове, които притежават или контролират члена. В случай, че продукт бъде върнат, Членът губи всички лицензионни права върху върнатия Съдържание, предоставен от лицензионното споразумение.

9. Гаранция.

Цялото съдържание се предоставя на база „КАКТО Е“ и подлежи на отказ от гаранции, описани в Условията.

10. Забранени употреби.

10.1. Съдържанието не трябва да се подчинява на обратен инженеринг, анализ на данни.

10.2. Съдържанието не трябва да се използва по никакъв начин, за да внушава или стимулира расизъм, етническа или религиозна омраза.

10.3. Съдържанието не трябва да се използва за каквато и да е цел, съдържащо или предлагащо зряло, изрично или порнографско съдържание.

III. Общи условия относно стоките

1. Покупка.

Стоките се изпращат до Купувача само след като Валидната Продажба бъде потвърдена от Нас. Артикулите остават собственост на Продавача до събирането на поръчката.

2. Физическо съдържание.

Когато Съдържанието се закупува под формата на Стоки, например когато Съдържанието се продава на физическо медийно устройство или носител за съхранение, Съдържанието се лицензира и не се „продава“. Лицензионните условия, при които Съдържанието се предоставя на Купувача, са дефинирани в Условията.

3. Доставка и доставка.

Ние се стремим да изпращаме Стоки възможно най-бързо. Сроковете за доставка на Стоки, посочени на Уебсайта, по никакъв начин не са гаранция и се основават на приблизителни оценки.

4. Поръчайте оттегляне и анулиране.

Tri Soft си запазва правото да отмени поръчка по някаква причина, включително, но не само, липсата на Стоките на склад, типографски грешки или неправилно изписване в изброените цени или описания на продуктите. В случай на анулиране на поръчката, Купувачът ще бъде уведомен по имейл. Извършените плащания се възстановяват изцяло, като се използва същия метод на плащане, при който Купувачът е извършил плащането.

5. Възстановяване и върнати стоки.

5.1. Купувачът може да върне доставените Стоки в рамките на 14 дни от датата на доставка.

5.2. Купувачът трябва първо да се свърже с Tri Soft, за да започне процедура за връщане и възстановяване на продукта.

5.3. Таксите за доставка и разходите за връщането на Стоките остават отговорност на Купувача.

5.4. Оригиналните разходи за доставка за доставка на Стоки не се възстановяват.

5.4. Правото на връщане важи само за Стоките, които са върнати в първоначалното им, пълно работно състояние (опаковки, аксесоари, ръководства за потребителя и др.). Всеки продукт, който е бил повреден или не е в оригиналната си опаковка, или има опаковка, която е била повредена освен просто отваряне на продукта, няма да бъде възстановена. Купувачът ще възстанови стойността на Стоките, след като Стоките бъдат получени от Трай Софт в рамките на 14 дни.

6. Гаранция.

6.1. Стоките, предлагани чрез Уебсайта, са обект на гаранции, предоставени от съответните им производители, както е описано в документацията на продукта или други подкрепящи документи.

6.2. Стоките, предлагани на Уебсайта, са подходящи само за предназначението и предназначението им. Купувачът трябва да гарантира, че стоките се обработват, съхраняват, инсталират, използват или обработват по друг начин по нормален и разумен начин и, когато е приложимо, по начин, съответстващ на инструкциите, предоставени в съответните им документации, или предоставени, когато стоките са закупени ,

6.3. Tri Soft не носи отговорност за никакви действия или претенции за нараняване или вреди от какъвто и да е характер, произтичащи от или във връзка с използването на Стоките или в нарушение на Условията.

IV. Лицензно споразумение за крайния потребител на уебсайта

МОЛЯ, ЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОВА САЙТА.
Използвайки Уебсайта или Услугите, Вие посочвате, че сте прочели следните условия, разбирате ги и се съгласявате да бъдете обвързани от тях. Ако не сте съгласни с тези условия, не използвайте Уебсайта или Услугите.

1. Задължения и поведение

1.1. Имайки предвид използването на Уебсайта, вие се съгласявате да: (a) предоставяте точна, актуална и пълна информация за Вас, както може да бъде поискано от регистрационна форма на Уебсайта („Данни за регистрация“); (б) запазват поверителността на Вашата парола и лична карта; и (в) приема всички рискове от неправомерен достъп до информация и регистрационни данни. Вие носите пълна отговорност за адекватна защита и архивиране на данни и / или оборудване, използвани във връзка с уебсайта.

1.2. Вие носите пълна отговорност за цялото съдържание, което качвате, публикувате или по друг начин предавате чрез Уебсайта. Вие се съгласявате да не качвате, публикувате или по друг начин да предавате чрез Уебсайта съдържание, което: (а) е невярно, подвеждащо, вредно, нецензурно, неприлично, порнографско, клеветническо, расистко, насилствено, обидно, заплашително, тормозливо или по друг начин противопоставимо на Трай Софт или други потребители на Уебсайта; б) включва неразрешено разкриване на лична информация; в) нарушава или нарушава нечии права на интелектуална собственост; или (г) съдържа софтуерни вируси или всеки друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъснат, унищожат или ограничат функционалността на всеки компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване. Tri Soft си запазва правото да редактира или премахва съдържание, което нарушава тези Условия или съдържа търговски реклами на трети страни.

1.3. Вие се съгласявате, че няма да използвате Уебсайта за: (а) предаване на спам, масови или нежелани комуникации; (b) се преструвайте на Tri Soft или на някой друг, или измамите Tri Soft или идентичността на някой друг; в) подправят заглавки или манипулират по друг начин идентификатори (включително URL адреси), за да прикрият произхода на всяко съдържание, предавано на или чрез Уебсайта; (г) погрешно представяне на вашата принадлежност към лице или образувание; д) нарушава нормалния поток на диалога или действа по друг начин по начин, който влияе негативно върху способността на други потребители да използват Уебсайта; е) участват в дейности, които биха нарушили всякакви фидуциарни отношения, всички приложими местни, държавни, национални или международни закони или всякакви разпоредби, имащи сила на закона, включително, но не само, опити за компрометиране на сигурността на всеки мрежов акаунт или сайт, извършване на незаконна лотария или хазартна операция, дебнене или отправяне на заплахи за вреди; или ж) да събира или съхранява лични данни за други потребители, освен ако не е изрично разрешено от такива потребители. Tri Soft си запазва правото да съобщава за всякакви нарушения, ако сме наясно с това, на приложимите правителствени агенции или по друг начин.

1.4. Вие се съгласявате, че няма да се свързвате към Уебсайта, използвайки каквито и да е техники, които показват уебсайта в рамките на рамка, частичен прозорец, изскачащ прозорец, изскачащ прозорец или друг нестандартен метод за свързване.

1.5. Вие се съгласявате да не използвате никакъв робот, паяк, друго автоматично устройство или ръчен процес за наблюдение или копиране на страниците на уебсайта или съдържанието, съдържащо се в тях, с цел намиране или създаване на експлоатации от / на Уебсайта или за получаване на лична или друга чувствителна информация от уебсайта.

2. Политика за поверителност

Използвайки този уебсайт, Вие потвърждавате, че сте прочели Политиката за поверителност и сте съгласни с Общите условия. Вие се съгласявате със събирането на Вашите лични данни в съответствие с условията и за целите, посочени в Политиката за поверителност. Политика за поверителност е достъпна на следния линк: Връзка за политика за поверителност

3. Интелектуална собственост

3.1. Уебсайтът, включително визуални материали и части от оформлението и дизайна, както и цялата информация, предоставена от Трай Софт, са защитени с авторски права материали. Неправомерното използване на който и да е от материалите на този уебсайт може да наруши законите за авторското право, търговската марка и / или други закони. Освен ако изрично не е оторизиран от Tri Soft, вие се съгласявате да не възпроизвеждате, променяте, наемате, наемате, заемате, продавате, разпространявате, огледало, рамка, публикувате, изтегляте, предавате или създавате производни произведения на съдържанието на уебсайта или съдържанието на други потребители на Уебсайта, изцяло или частично, по всякакъв начин. Нямате право да променяте, декомпилирате или преобразувате инженерния уебсайт или какъвто и да е софтуер, свързан с работата на Уебсайта или Съдържанието. Нямате право да премахвате или променяте известие за авторско право или търговска марка или друго известие за собственост, намерено навсякъде в Уебсайта.

3.2. Всички имена, марки, марки, лога, дизайни, търговска рокля, лозунги и други обозначения, които Трай Софт използва във връзка със своите продукти и услуги („Трай Софт “), са собственост на Трай Софт ООД. Не можете да копирате, използвате, премахнете или променяйте всякакви търговски марки Tri Soft или ко-марка Вашите собствени продукти или материали с такива търговски марки, без предварително писмено съгласие на Tri Soft. Вие потвърждавате правата на Tri Soft в търговските марки Tri Soft и се съгласявате, че всяко използване на такива търговски марки от вас ще гарантира единствената полза на Tri Soft. Вие се съгласявате да не включвате никакви търговски марки Tri Soft във вашите търговски марки, сервизни марки, имена на фирми, интернет адреси, имена на домейни или други подобни обозначения.

3.3. Определено съдържание на уебсайтове може да бъде лицензирано от трети страни и цялото такова съдържание на трети страни и всички права на интелектуална собственост, свързани с такова съдържание, принадлежат на съответните трети страни. Всички търговски марки и / или лога на трети страни, използвани на Уебсайта, са търговските марки, знаците за услуги или лога на съответните им собственици. Нищо в тези Условия не предоставя право на собственост върху някое от такова съдържание и / или търговски марки на трети страни.

3.4. Освен ако не е изрично посочено тук, нищо в настоящите Условия не се тълкува като предоставящо на вас лиценз за права на Tri Soft или на интелектуална собственост на трети страни, независимо дали чрез estoppel, имплицит или по друг начин. Освен ако не е изрично посочено тук, не се разрешава на вас да копирате, премахвате, публично показвате, променяте или по друг начин да използвате каквато и да е Tri Soft търговски марки, търговски марки на трети страни или друго съдържание на този уебсайт.

4. Форуми и интерактивни области.

Някои интерактивни области на уебсайта (форуми, блогове и др.) Могат да съдържат информация, идеи или съдържание, предоставени от членовете. Tri Soft не претендира за собственост на информация или съдържание, предоставено от Вас или други членове и не носи отговорност за такава информация / съдържание.

5. Прекратяване на лицензионните права.

Нарушаването на тези условия води до автоматично прекратяване на Вашите права съгласно този лиценз. Tri Soft си запазва правото да прекрати правата ви по този лиценз по всяко време, ако подозирате, че вашите действия нарушават тези Условия. След прекратяване, вие се съгласявате да преустановите използването на уебсайта и услугата.

V. Общи условия, приложими за всички членове и други страни, използващи уебсайта или услугите по какъвто и да е начин.

1. НЕЗАВИСИМОСТ

Вие се съгласявате да обезщетите и задържите Tri Soft и неговите филиали, акционери, служители, директори, лицензодатели, лицензополучател, доставчици, партньори, представители, агенти и служители („Съдружници“) безвредни от и срещу всякакви задължения, загуби, щети, претенции , неустойки, съдебни решения, дългове, лихви, задължения, искания и разходи, включително адвокатски хонорари и разходи, направени от която и да е трета страна поради или произтичащи от Вашето съдържание, вашето нарушение на Условията, използването или злоупотребата с уебсайта или Съдържание (включително всяко използване от Вас от името на стопански субект), Вашето нарушение на всякакви други права.

2. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

Tri Soft или неговите съдружници в никакъв случай не носят отговорност за преки, косвени, наказателни, специални, инцидентни, последващи или образцови щети (включително, без ограничение, загуба на бизнес, печалби, приходи, данни, използване или друго икономическо предимство ) произтичащи от или във връзка с използването или невъзможността да се използва този уебсайт или който и да е продукт, Съдържание или Стоки, получени чрез този уебсайт, или всяко взето решение или действие, предприети от Вас в зависимост от всяка информация, предоставена чрез този уебсайт, независимо дали такава щетите се основават на деликт, договор, небрежност, строга отговорност или по друг начин, дори ако Tri Soft преди това е бил информиран за възможността за такива щети. Вашето единствено и изключително средство за защита е да преустановите достъпа си и използването на уебсайта и съдържанието.

3. МОДИФИКАЦИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ; ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА.

Tri Soft си запазва правото да променя, спира или прекратява Услугите (или която и да е част от тях) и / или Вашия достъп до Услугите, със или без предизвестие. Освен това Tri Soft си запазва правото да изтрива или променя Съдържание и / или информация, свързана със Съдържанието, със или без предупреждение. Tri Soft не носи отговорност пред Вас или която и да е трета страна за каквато и да е промяна или прекратяване на Услугите или за изтриване или промяна на Съдържанието или информацията. Tri Soft може да променя Условията по всяко време без предизвестие. Измененията на Условията ще бъдат публикувани на Уебсайта, Ваша отговорност е да прегледате Условията предварително използване на Услугите.

4. ОТГОВОРНОСТ НА ГАРАНЦИИ

4.1. Tri Soft полага разумни усилия, за да гарантира, че всички материали, информация и данни на този уебсайт са точни и надеждни, но точността не може да бъде гарантирана.

4.2. Уебсайтът и съдържанието, включително всяка информация или услуги, се предоставят на база „КАКТО Е“. Tri Soft отхвърля всички приложими гаранции, условия и представителства, изрични или подразбиращи се, включително без ограничение всяка подразбираща се гаранция за продаваемост, годност за определена цел, задоволително качество, заглавие и неизпълнение. Tri Soft не дава гаранции, условия, изявления или гаранции по отношение на качеството, истинността, точността, пълнотата, актуалността или надеждността на уебсайта, съдържанието или други материали или информация, получени от уебсайта.

4.3. Tri Soft не дава гаранция или представителство, че: (a) Уебсайтът ще бъде непрекъснат, навременна, сигурна или без грешки; (б) резултатите, които могат да бъдат получени от използването на уебсайта или материали, достъпни на уебсайта, ще бъдат ефективни, точни или надеждни; (в) качеството на всички продукти, услуги или информация, закупена или получена от уебсайта, ще отговаря на вашите очаквания или изисквания; или (г) всички грешки в уебсайта или Съдържанието, получени от уебсайта, ще бъдат коригирани.

4.4. Вие поемате всички рискове за всяка повреда на вашата компютърна система или загуба на данни, които са резултат от използването на уебсайта или всяко съдържание, получено от уебсайта, включително всички щети, произтичащи от компютърни вируси или други видове злонамерен софтуер.

4.5. Никакви съвети или информация, независимо дали са устни или писмени, получени от Вас от Tri Soft или чрез Уебсайта, не създават гаранция, която не е изрично направена тук.

VI. Други права и ограничения

1. Условията представляват цялото споразумение между Вас и Tri Soft във връзка с техния предмет и анулирате и замествате всички предишни версии на Условията. Никаква промяна в Условията няма да бъде обвързваща, освен ако е писмено и подписана от официален представител на Tri Soft. Не трябва да възлагате или прехвърляте по друг начин Условията или което и да е право, предоставено по силата на настоящото. Може да бъдете подчинени на допълнителни условия и условия, които могат да се прилагат, когато лицензирате или закупите Съдържание или продукти или услуги на трети страни от Tri Soft.

2. Съгласявате се, че всяко съществено нарушение на Условията ще доведе до непоправима вреда на Tri Soft, за която щетите могат да бъдат неадекватно средство за защита и следователно, в допълнение към своите права и средства за защита, които иначе са налични по закон, Tri Soft ще има право на справедливост облекчение, включително както предварителна, така и постоянна заповед, ако такова нарушение се случи. Вие се отказвате от всяко изискване за осчетоводяване на облигация или друга ценна книга, ако Tri Soft иска такова разпореждане.

3. Правата и задълженията по Условията, които по своето естество трябва да оцелеят, ще останат в пълна сила след прекратяване или изтичане на Условията.

4. Всяко изрично отказ или неизпълнение на своевременно каквото и да било право съгласно Условията няма да създаде продължителен отказ или очакване за неизпълнение. Ако някоя от разпоредбите на Условията бъде обявена за невалидна от който и да е закон или наредба на което и да е правителство, или от някой съд или арбитър, страните се споразумяват, че такава разпоредба ще бъде заменена с нова разпоредба, която постига първоначалната бизнес цел и другите разпоредби на Условията ще останат в пълна сила и действие.

5. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, различни от Tri Soft. Тези връзки са предоставени за удобство и Tri Soft няма контрол върху съдържанието на такива уебсайтове. Освен това, връзката към уебсайт, който не е Tri Soft, не означава, че Tri Soft подкрепя или приема каквато и да е отговорност за съдържанието или използването на този уеб сайт.

6. Tri Soft may provide notice to You via email, regular mail, or posting notices or links to notices on the Website.

7. Tri Soft reserves the right to change the terms of this agreement with or without notice at any time.

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

Настройките на бисквитките на този уебсайт са зададени да "позволяват бисквитките", за да ви дадат възможно най-доброто преживяване при сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките си за бисквитките или кликнете върху „Приемам“ по-долу, тогава вие се съгласявате с това.

Затвори